Artbox er et grafisk produksjonsbyrå som ble etablert i 2004. Vi holder til på Skøyen, sentralt plassert i Oslo.

Vår spesialitet ligger i det siste leddet av designprosessen. Våre kunder kommer ofte til oss med grafiske føringer – gjerne i form av en designmanual eller et ferdig utviklet konsept – som vi utvikler videre til trykt materiell eller andre kommunikasjonsløsninger. Vi bistår også våre kunder med trykksaker helt fra idèstadiet.

Våre kunder har valgt oss fordi vi er dyktige på å ivareta en sterk merkevare, og at vi leverer på tross av korte tidsfrister gjennom effektive prosesser og stor fleksibilitet. Artbox har også gode rutiner og erfaring med finansiell og konfidensiell informasjon, etter å ha bidratt på dette området for en rekke større selskaper.

Blant våre oppdragsgivere er Statoil, Yara, Statkraft, Hydro, REC, Bouvet, Entra, Avinor og EVRY.

Besøk vårt trykkeri Printbox: www.printbox.no

 

Simen Kjus
Daglig leder
t: (+47) 917 55 359
e: simen@artbox.no

Martin Noreng
t: (+47) 938 20 149
e: martin@artbox.no

Mads Pedersen
t: (+47) 408 59 094
e: mads@artbox.no

Tor Ingar Fagerhøi
t: (+47) 932 61 607
e: tor@artbox.no

Tomas Strandskog
t: (+47) 901 70 728
e: tomas@artbox.no


Artbox AS
Drammensveien 147A, 3.etg.
0277 Oslo